باند دایناکورد | نمایندگی باند دایناکورد

تعریف آمپلی فایر

آمپلی فایر به معنای تقویت کننده است. و طبیعتا در سیستم صوتی به منظور تقویت کننده صدا می باشد. استفاده از این دستگاه در سیستم های الکتریکی به منظور قدرت بخشیدن به سیگنال ها می باشد. و همچنین این دستگاه در کنار محصولاتی چون میکسرها، باندهای پسیو و ساب ووفر ها پسیو می تواند مورد استفاده قرار گیرد.


نمایندگی دایناکورد

ساب ووفر چیست؟

جهت ایجاد صداهایی با فرکانس پایین و دامنه بالا یا همان صداهای بم می توانید از این دستگاه استفاده کنید. این محصول هم همانند باند به دو دسته تقسیم می شوند. ساب ووفرهای که در داخل آنها آمپلی فایر جهت تقویت و کنترل صدا وجود ندارد را پسیو می گویند و نوع دیگر که دارای آمپلی فایر داخلی می باشد، را اکتیو می گویند.


باند دایناکورد

وجه تمایز میکسرو پاور میکسر

وجه تمایز میکسر و پاور میسکر در آمپلی فایرهای داخلی آنان است. میکسرهایی که دارای آمپلی فایر داخلی – جهت تقویت صدا – می باشند، را ‘پاور میکسر’ و نوع دیگر را که از آمپلی فایر برخوردار نمی باشند را ‘میکسر’ می گویند.

              

قیمت روز دایناکورد

وجه تمایز باند اکتیو و پسیو

یکی از سوالات رایج در سیستم صوت، وجه تمایز باندهای اکتیو و پسیو می باشد. به طور کلی باند های اکتیو از مدارای برخوردار می باشند که وظیفه تقویت سیگنال های تولید شده را بر عهده دارند. که با وجود این مدارها نیازی به دستگاه های تقویت کننده صدا از جمله آمپلی فایر نیست. لازم به ذکر است این قابلیت در باندهای پسیو وجود ندارد.


قیمت دایناکورد